Wycieczka Krajowa

Explora Park


Park Nauki i Techniki
wkrótce
Program wycieczki

wycieczka 1-dniowa

Zapraszamy na wycieczkę do Parku Nauki i Techniki „ExploraPark”, do miejsca, gdzie rządzi ciekawość, gdzie łatwiej zrozumieć świat. Jest to edukacyjny program wystaw edukacyjnych przygotowanych przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Głównym przesłaniem tych wystaw jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do interaktywnej edukacji. Mają one przyczyniać się do tego, by młodym ludziom, poprzez kontakt z nauką i techniką, ułatwić zrozumienie świata i pokazać, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. ExploraPark to naukowe centrum licznych aktywności - zarówno praktycznych jak i intelektualnych. Tutaj każdy może badać, dociekać, poszukiwać, odkrywać. ExploraPark to również miejsce dla rodziców i nauczycieli, którzy w realizacji koncepcji nieformalnego nauczania, poprzez ciekawe doświadczenia, dostrzegą szansę na wspieranie postępów w nauce i rozwój swoich dzieci.

Harmonogram wycieczek wraz z przedstawionymi informacjami są autorskim programem przygotowanym przez firmę IPO Sp. z o.o. sp. k.

Organizujemy wyjazdy wyłącznie dla grup.

Programy wycieczek mogą być modyfikowane.

System nagłośnienia TOUR-GUIDE.

Cena zawiera podatek VAT/marża.

Świadczenia
  • Przejazd autokarem
  • ubezpieczenie
  • opieka pilota
  • bilet wstępu
CENA: info w biurze
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.